بازدید اعضای کمسیون سینمای فرهنگستان هنر از ویکست

اعضای کمسیون سینمای فرهنگستان هنر، از دیگر سوله‌های کارخانه نوآوری آزادی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ویکست؛ مجید مجیدی، علیرضا تابش، رائد فریدزاده، مهدی رحیمیان، رزا ضرابی و نینا دریاکناری از اعضای کمسیون سینمای فرهنگستان هنر ضمن بازدید از مجموعه ویکست، در نشستی در باب همکاری‌های مشترک بین دو مجموعه با اعضای هیئت مدیره ویکست به گفت و گو نشستند.

در این بازدید حسین خسروی، معاون امور بازرگانی ویکست به ارائه گزارشی از عملکرد ویکست درحوزه تولید محتوا پرداخت.

در ادامه اعضای کمسیون سینمای فرهنگستان هنر، از دیگر سوله‌های کارخانه نوآوری آزادی بازدید کردند

فهرست