فضای کار اشتراکی

فضای کار اشتراکی «مرکز نوآوری ویکست»، محلی است برای یادگیری، تکامل و کار که با استانداردهای مناسب طراحی و ساخته شده و فرصت بی‌نظیری برای توسعه شبکه ارتباطی، اشتراک ایده‌ها، تجربه‌ها و موفقیت استارتاپ‌هایی است که در فرایند جذب شتابدهی ویکست پدیرفته شده باشند.

در این فضای پویا و هم‌افزا بسیاری از پروژه‌ها به صورت مشارکتی و با همراهی چندین تیم حاضر انجام می‌شود. همچنین فضای کار اشتراکی «مرکز نوآوری ویکست» امکان یادگیری از اساتید خبره، مشاوران حوزه کسب‌وکار و گسترش دایره ارتباطات را در اختیار تیم‌های استارتاپی قرار می‌دهد.

فهرست