قوانین استودیو

  • مجموعه ویکست به جهت سهولت در روند همکاری با متقاضیان اجاره استودیو تصویر و صدا، اطلاعات و قوانین زیر را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد:
  • چنانچه از استودیو کروماکی مجموعه استفاده می‌کنید، از پوشیدن لباس‌هایی با رنگ سبز و لباس‌های راه‌راه و تمامی اشیا سبز رنگ و طیف‌های نزدیک به آن خودداری کنید.
  • چنانچه قرار است اتومبیل، جهت تصویربرداری یا عکس‌برداری در داخل استودیو مستقر شود، باک یا مخزن سوخت خودرو کمتر از ده درصد حجم خود سوختگیری شده باشد و جابجایی خودرو توسط عوامل استودیو انجام شده و افراد متفرقه اجازه روشن نمودن و جابجایی خودرو را ندارند.
  • نصب و فیکس کردن اجزای دکور به کف دیوار و مهار کردن آن از سقف استودیو ممنوع است.
  • جوشکاری، برش‌کاری، رنگ‌کاری با پیستولت، فرزکاری و هر فرآیند عملیاتی غیر از مونتاژ در فضای استودیو ممنوع است.
  • برق‌کشی دکور جهت نورهای دکوراتیو، حتما با کابل روکش‌دار مناسب مصرف‌کننده‌ها بوده و دکور مجهز به تابلوی مینیاتوری مجزا باشد.
  • ورود هرگونه مخزن تحت فشار به داخل استودیو ممنوع است.
  • ورود مایعات و تمامی حلال‌ها به داخل استودیو ممنوع است.
فهرست