بازدید معاون سیمای سازمان صدا و سیما از ویکست+ فیلم

معاون سیمای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به همراه جمعی از مدیران این معاونت از مرکز نوآوری و شتابدهی محتوای ویکست در کارخانه نوآوری آزادی بازدید کرد.

فهرست