بازدید معاون وزیر گردشگری تاجیکستان از ویکست

معاون وزیرگردشگری تاجیکستان از مجموعه ویکست بازدید و به گسترش همکاری بین دو مجموعه تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ویکست، صبح روز شنبه معاون وزیر گردشگری تاجیکستان و هیئت همراه از مجموعه ویکست بازدید کردند. صابر خسروی، مدیر مرکز نوآوری ویکست با اشاره به تشکیل زنجیره صنعت انیمیشن در مجموعه ویکست، از ساخت انیمیشن‌های سینمایی برای کشورهای ترکیه، چین و هند خبر داد.

 

معاون وزیر گردشگری تاجیکستان در این بازدید بر اهمیت گسترش همکاری و تعامل دو مجموعه‌ تاکید و راهکارهایی جهت ارتقا و هم‌افزایی ارائه کرد.

فهرست