ویکست میزبان اولین دمودی مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس

اولین دمودی مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس با ارائه ۸ تیم در استودیو ویکست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه ویکست، در اولین رویداد دمودی مرکز نوآوری شتابدهی پارک فناوری پردیس که با همکاری اینداپکس و حضور سرمایه‌گذاران برگزار شد، ۸ تیم ایمن سازان، پارسیان فلز، ویرالند، مواد پیشرفته شریف، دکترموتوری، تفکیکان، وینوپر و ویرا بنیان به ارائه پرداختند.

مهدی عظیمیان، رئیس مرکز نوآوری و شتابدهی پارک فناوری پردیس در این رویداد گفت: «در اوایل دهه ۹۰ بود که معاونت علمی ریاست جمهوری، برای حمایت از جریان نوآوری مرکز نوآوری و شتابدهی را تاسیس کرد. هدف این بود تا با حمایت از رویدادهای نوآوری این جریان را ایجاد کنیم.»

وی افزود: «با ایجاد این مرکز چرخ دیگر شتابدهنده را به حرکت درآوردیم که تا به امروز ۷۰ شتابدهنده ادامه حیات دادند. مرکز نوآوری تا به امروز از بیش از ۵۰۰ رویداد کارآفرینی حمایت کرده است. ۹ سال از آغاز کار مرکز می‌گذرد و از سال ۹۸ فضای کار اشتراکی مرکز نوآوری و شتابدهی نیز آغاز به کار کرده است.»

نوید معافیان، دبیر اجرایی رویداد گفت: «۷۰ تیم توسط شتابدهنده‌های عضو مرکز شتابدهی نوآوری معرفی شدند و پس از ارزیابی و بررسی و توانمندسازی در نهایت ۸ تیم برای دمودی انتخاب شدند.»

احمد پرویزی، مدیرعامل اینداپکس، مجری برگزاری رویداد دمودی در گفتگو با ایران دکونومی، در خصوص همکاری اینداپکس با پارک فناوری پردیس گفت: «برای پارک مهم بود که شتابدهنده‌های عضو مرکز بتوانند برای تیم‌های تخصصی سرمایه‌گذار پیدا کنند، از طرفی اینداپکس هم ارتباط با شبکه سرمایه‌گذاران، توانایی ارزیابی و دسترسی به تیم‌ها را داشتیم. این بود که این همکاری برای برگزاری این دمودی شکل گرفت و پارک با ارائه حمایت‌های زیرساختی حمایت شایان توجهی به این دمودی نشان داد.»

او در خصوص ارتباط با تیم‌ها اضافه کرد: «خیلی از شتابدهنده‌ها به صورت مجزا دمودی برگزار می‌کنند و برخی از آن‌ها توانایی برگزاری دمودی ندارند، این بود که تصمیم گرفتیم به همه شتابدهنده‌های مرکز شتابدهی و نوآوری نامه بزنیم و درخواست کنیم تا قوی‌ترین تیم‌هایشان را معرفی کنند.

پرویزی در خصوص برنامه خروج از تیم‌ها توضیح داد: «از آنجایی که اینداپکس یک سرمایه‌گذار با زیرساخت صنعتی است و از ایده صفر تا تولید انبوه بر تیم‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند، برنامه خروج داریم اما بستگی به تیم دارد، ممکن است سرمایه‌گذاران دیگر وارد شوند و ما خروج کنیم، ممکن است بخشی از سهام را نگه داریم و حتی یک تیم را کامل بخریم.»

فهرست