پروژه‌های دیگر:

دکور برنامه تلویزیونی قندپهلو

طراحی و ساخت دکور برنامه تلویزیونی “سریالیست”

موشن‌گرافیک صرافی آنلاین «نوبیتکس»

تیزر استاپ‌موشن جت‌پز دیجیکالا جت

طراحی و ساخت دکور برنامه تلویزیونی “سریالیست”
تیزر تبلیغاتی کمپین “به مدرسه بر می‌گردیم” دیجیکالا
فهرست