پروژه‌های دیگر:

ضبط برنامه طنز دم‌خروس

طراحی و ساخت دکور برنامه تلویزیونی “سریالیست”

پخش رویداد آنلاین «دی‌تاک»

دکور برنامه تلویزیونی ماه ماه

طراحی و ساخت موشن گرافیک‌ برندهای مختلف
پشت صحنه برنامه تلویزیونی “ماه ماه”
فهرست