مراحل پنج‌گانه جذب شتابدهی ویکست

هر تیم متقاضی خدمات شتابدهی می‌تواند با ارسال فرم‌های اولیه وارد مراحل جذب شتابدهی شود. پس از ارسال فرم، جلسه‌ پذیرش اولیه برگزار خواهد شد. در این جلسه تیم به طرح جزئیاتی از ایده و یا کسب‌وکار خود می‌پردازد و طرح مورد ارزیابی اولیه قرار می‌گیرد. ممکن است که طرح در همین مرحله اول مورد قبول نشود اما با برگزاری جلسه‌ کمیته تیم‌های شتابدهی، ارزیابی‌ها مجدد انجام شده و با گذراندن چندین مرحله از جلسات ارزیابی و جلسات حضوری با تیم‌ها، نحوه همکاری و همچنین  امور قراردادی انجام و تیم وارد دوره شتابدهی «ویکست» می‌شود.

ثبت فرم

در مرحله اول لازم است تا فایل‌های ارائه خود را برای ما ارسال کنید. هر چند استفاده از قالب‌های خاص می‌تواند کار ما را برای سنجش شما راحت‌تر کند اما خود را محدود به قالبی خاص نکنید و بر حسب تشخیص خودتان برای نگاشتن طرح خود، عمل کنید. لازم به ذکر است که دقت در نگارش و همچنین ارائه جزئیات بیشتر می‌تواند کمیته ارزیابی را در شناخت بهتر تیم شما یاری کند.

فهرست